Velkommen

ACT –  Acceptance and Commitment Therapy

Det er vigtigt på den ene side at acceptere og rumme det, man ikke kan ændre og på den anden side at være villig til at vælge den adfærd, der tilsvarer ens værdier på længere sigt.

ACT er en videreudvikling inden for den kognitive terapi, der tilholder sig mindfulness ideen, hvorved vi ikke skal forsøge at bokse med at ændre uhensigtsmæssige tanker. Vi kan ikke undgå lidelse, men vi må lære at skelne imellem den primære lidelse og den lidelse vi selv lægger oveni med tanker der kredser om undgåelse. Uanset hvor meget vi tænker over f.eks et brækket ben, så ændrer det ikke den primære lidelse, tværtigmod kan undgåelsesadfærden give ekstra kropslige spændinger og bekymringer. Vi skal altså lære en anden måde at forholde os rummeligt til psykisk og fysisk smerte med mindfulnes træning.

I ACT vil vi samtidig fokusere på det adfærdsterapeutiske, så du hjælpes til at stå fast og handle efter dine egne værdier i forskellige livssammenhænge og rustes til at vælge denne tilsigtede adfærd.

I første del konkretiserer vi dine værdier og mål og den adfærd der vil matche dine værdier.

I anden del opmuntres du til at se dine indre forhindringer og lærer den opmærksomhedstræning der passer til dig.  Du vil blive klædt på til at imødegå dine forhindringerne med bevidsthed og samtidig blive rustet med frihed og styrke til at vælge de planlagte værdier .

I tredje del bryder vi målene ned i helt enkle og konkrete delmål.

Du kan få et større indtryk af retningen ved at se på
ACT SKEMAERNE her.

ØVELSE:

Hvad gør du lige nu i dit liv, som er i modstrid med den person, du inderst inde ønsker at være ? Hvad ville du gerne gøre anderledes ?

Hvad forhindrer dig I at gøre det noget mere ? Hvis du skulle lave et delmål i overensstemmelse med den værdi, hvad var det så ?

Planlæg hvilken dato og tid du starter og præcis hvordan!