Angst

Herunder kan du læse lidt om angst.

Det kan også være du i stedet vil se arbejdskemaerne for at få en ide om, hvad behandlingsforløbet kan indeholde

(se mere her)

Fakta:

Alle mennesker oplever mange gange i løbet af livet at være bange eller angste. Når det sker, oplever vi stærke fysiologiske reaktioner: Vores hjerte banker kraftigt, vi begynder at svede og ryste. At føle angst er en normal og vigtig mekanisme, der bevirker, at vi undgår farlige situationer. For nogle mennesker kan følelsen af angst dog være så dominerende, at angsten bliver det styrende element for ens livsførelse og dermed begrænser ens handlemuligheder. Faren ved en given situation kan eksempelvis overvurderes i en sådan grad, at ganske ufarlige situationer fremprovokerer stærke, negative reaktioner og som følge heraf måske helt undgås. På denne vis kan der være tale om, at angst er patologisk og mindsker livskvaliteten for mennesker, der lider af denne psykologiske sygdom. Derfor er angsttilstande også opført som en diagnosticerbar psykologisk lidelse i det internationale sygdomsklassificeringssystem ICD-10, der benyttes i Danmark. Angst udspiller sig på forskellig vis fra person til person. Nogle mennesker oplever, at angsten konstant følger dem alle vegne, mens andre mennesker oplever, at givne situationer fremprovokerer angsten. Endeligt kan angst også udmønte sig i en ubegrundet frygt for særlige objekter. Således findes der mange forskellige angstformer, der alle har det til fælles, at angsten er kendetegnet ved engrad af UNDGÅELSE og begrænser ens livsførelse, samt skaber smerte og ulykkelighed.

Forskellige angstformer:

 • Obsessive Compulsive Disorder
 • Præstationsangst
 • Generaliseret angst
 • Fobier
 • Panikangst
  Social angst

Det anslås, at der i Danmark findes cirka 350.000 mennesker, der lider af angst (kilde: Angstforeningen.dk), og i USA er angst den hyppigste diagnosticerede psykiske lidelse (Kessler et al., 2005).

Typiske symptomer:

Symptomer på angst afhænger af hvilken angstform, der er tale om. For alle angsttilstande er det dog muligt at inddele symptomerne i fire, sammenspillende kategorier: Emotionelle symptomer, fysiologiske symptomer, kognitive symptomer og adfærdsmæssig symptomer.

Er du i tvivl om, hvorvidt du lider af angst? Så læs med her og se, om du kan genkende et eller flere af nedenstående symptomer:

1. Emotionelle symptomer:

 • Du oplever hyppig bekymring
 • Du har gentagende gange en fornemmelse af skræk og rædsel
 • Du føler dig rastløs
 • Du bliver let irriteret

2. Fysiologiske symptomer:

 • Du kan mærke stigende hjertebanken
 • Du kan få gåsehud
 • Du begynder at svede i håndflader og på panden
 • Din mund bliver tør
 • Du begynder at ryste
 • Dit åndedræt accelererer

3. Kognitive symptomer:

 • Du forestiller dig, at der vil ske skade
 • Dine tankemønstre er centreret omkring en kraftig bekymring
 • Du oplever en angst for at miste nogen
 • Du oplever dødsangst
 • Du overdriver fare og underdriver løsningsmuligheder og din beherskelse
 • Du har en urealistisk vurdering af en given situation eller genstand

4. Adfærdsmæssige symptomer:

 • Du flygter
 • Du benytter en undgåelsesstrategi
 • Din krop føles lammet, så du er ude af stand til at bevæge dig
 • Du responderer på situationer med meget modvilje

Behandling: Hvis du kan nikke genkendende til flere af de overstående symptomer i de fire kategorier, er der en sandsynlighed for, at du lider af en angsttilstand. Typisk behandles de fleste former for angst med kognitiv adfærdsterapi. Denne terapeutiske retning har vist sig særlig brugbar for angstlidelser, og hovedvægten af de mennesker, der indgår i et sådan behandlingsforløb vil opleve, at angsten reduceres kraftigt eller forsvinder helt. Forskning viser yderligere, at kognitiv adfærdsterapi i en del tilfælde er mere hjælpsom end medicinering, selvom det kan være nødvendigt at kombinere medicin og kognitiv terapi.

Kognitiv adfærdsterapi: Lægger vægt på at arbejde med uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærd. I behandlingen af angsttilstande vil terapeuten med denne tilgang hjælpe dig med at identificere og udfordre dine negative tanker og forventninger omkring fremtidige, farlige events. Ydermere vil terapeuten hjælpe dig med at fortolke dine kropslige reaktioner anderledes, således at du ikke får angstprovokerende tanker, når du mærker kropslige ændringer. Terapeuten vil hjælpe dig med afslapnings- og åndedrætsteknikker, som du kan benytte dig af, når du kan mærke, at angsten er på vej. Du vil lære ikke at overvurdere faren og undervurdere dine mestrings startegier!

 • Systematisk udsættelse for den angstprovokerende situation eller genstand er yderligere en teknik i den kognitiv adfærdsterapi, der benyttes til at behandle angst. Her vil terapeuten i et trygt rum udsætte dig for det, der fremkalder angsten og guide dig igennem oplevelsen, således at du kan lære at håndtere og mestre de tanker og følelser, der opstår. Derefter vil du gravist øve de situationer du ellers vil undgå i virkeligheden. Små skridt er store skridt!

Slipangsten.dk/category/videoer
Ocd-foreningen.dk/om-ocd/behandling
Ptsdforum.dk/litteratur