VELKOMMEN

HVAD ER KOGNITIV TERAPI/COACHING?

Talrige videnskabelige forsøg har vist at den kognitive terapi er en effektiv behandling af mange forskellige lidelser og problemstillinger.

Hvad kan du regne med ?

At du får undervisning i netop din lidelse.

At der er et struktureret behandlingsprogram til netop din problemstilling.

At der er gode muligheder for, at det vil hjælpe dig med større indsigter og konkrete redskaber.

Der satses på du er tryg og bliver forstået, men samtidig udfordret I dine tanker og adfærd.

Dine behandlingsmål for såvel dagens samtale og hele forløbet, bliver lavet ud fra realistiske delmål i nært samarbejde med dig.

Vi bruger god tid til at gøre din motivation større .

Du får tilpas hjemmearbejde hver gang, der vil give dig jævnlige succeser, altså både mere indsigt og virksomme konkrete strategier.

Hvis det passer til dig, vil der være mulighed for skriftlige analyser derhjemme (se skemaer) Hvis du ikke er til det skriftlige hjemmearbejde , kan vi aftale anden form for hjemmearbejde, såsom adfærdseksperimenter mm.Efter hver session evaluerer, hvad der virker og hvor vej vi skal gå i vores samtaleforløb og dine eksperimenter derhjemme. Vi er åbne omkring hvordan samtalerne virker på din tilstand og dit sociale liv derhjemme, samt hvordan du oplever vores samarbejde.

 Hvad præges den kognitive terapi af ?

Den kognitive terapi, kaldes også den kognitive adfærdsterapi og er præget af tre udviklingsbølger fra 50erne og frem til i dag.

  1. Bølge er adfærdsterapien, hvor der fokuseres på at udvikle alternativ adfærd til den uhensigtsmæssige adfærd.
  2. Bølge er den kognitive terapi, hvor der skal udvikles alternative tanker til uhensigtsmæssigt tankeindhold og tankemønstre.
  3. Bølge er flere retninger, der har mindfulness inspireret af budismens meditation til fælles ( se ACT, CFT, mindful movements).

Frem for at kæmpe med at ændre tankeindholdet og undgå følelsers ubehag, forholder man sig mere observerende, sanseorienteret og accepterende til tanker/følelser. Man prøver altså hverken at undgå følelserne eller undgå at blive overvældet af dem og derved opleves ubehag i et helt andet lys. Man registrerer f.eks. blot tankens form uden yderlige bekymring, fx; “der var en katastrofetanke”, “ der er spænding i maven “.

Hvorfor hedder det kognitiv terapi ?

Ordet kognitiv er afledt af “Kognition “, som handler om, hvordan vi tænker, altså både om hvordan vi opfatter og fortolker oplevelser. I den kognitive adfærdsterapi går vi ud fra at vores tanker og tankemønstre har en stor indflydelse på vores følelser og adfærd. F.eks. kan du nogen gange have det helt fint med at have meget travlt pga. din konstruktive tænkning, andre gange vil den samme situation give dig et stort ubehag.  Men som det fremgår i modellen, kan din tænkning også være præget af din kropstilstand, fx om du har spist og sovet godt, med andre ord vil der i enhver situation være en gensidig påvirkning mellem dine tanker, følelser, krop og adfærd.

kognitiv_model_01

Tænk på en ubehagelige situation – hvordan føles det I kroppen?

Med de kognitive metoder kan vi gå på opdagelse sammen efter tanker og tankemønstre, som er mere hjælpsomme for dig.

Hvordan ser dine ubehagelige situationer ud, hvis du tænker mere konstruktivt?

Eller hvis du bruger mindfulness og blot registrerer tankernes form ?

ER DU HELT BEVIDST OM DINE TANKERS LAG OG PRÆG ?

Vi kan også analysere om tankerne er præget af forskellige lag og former som i nedenstående model.

Tidligere kerne- eller grundantagelser: “ Jeg er mindre værd end andre ”.

Kompenserende leveregler og adfærdsstrategier, f.eks. : “ Da andre er mere værd, må jeg sige ja til alt ”. Eller omvendt: “hvis jeg ikke viser jeg er mere værd og bestemmer mest, så er jeg mindre værd”.

kognitiv_model_02De automatiske negative tanker, som kommer lidt spontant (evt. som forestillinger) og styrer os mere eller mindre ubevidst: “øv, typisk ingen respekterer mine grænser” .

ØVELSE: Husk en ubehagelig situation.

Hvilke tankelag var det mon i denne situation ?

ER DU HELT BEVIDST OM DINE TANKE FORVRÆNGNINGER ?

Vi har en mulighed for at udforske de negative automatiske tankers forvrængende former;

Er det f.eks. generalisering ? Er det katastrofetanker ? Sort/hvid-tænkning ?
Generalisering f.eks.; “Jeg klarede en situation dårligt, så vil jeg nok klare alle sådanne situationer dårligt ”.
-Katastrofetanker f.eks.;” Åh, jeg har ondt I maven, måske har jeg kræft ”.
-Sort/hvide tanker;” andre er så succesfulde og jeg er en fiasko ”.

I terapien går vi sammen på opdagelse efter tanker og tankemønstre, der ikke er hjælpsomme for dig.