MINDFULNESS BASERET KOGNITIV TERAPI (MBKT)

Hvad er det ? Formål?

MBKT er en kombination af på den ene side kognitiv terapi og på den anden side mindfulness. Mindfulnes kaldes også bevidst nærvær, eller opmærksomhedstræning og meditation.

Metoden kan forebygge tilbagefald af især depression, men også stress, angst, smerte, uhensigtsmæssige tanker, spisemisbrug, diverse dårlige vaner mm. Det er en metode, der kan øge din livskvalitet mærkbart, fordi du lærer at opleve livets situationer, samt dine følelser og tanker med nærvær og lærer ikke at lade dig styre af automatiske mønstre.

Den kognitive terapi kan være effektiv, når du bliver nød til at tænke mere nuanceret og konstruktivt for at have det godt. Derimod kan mindfulness tilgangen være god, hvis det at tænke videre over negativitererne, blot gør det værre, fordi visse vikår ikke er foranderlige.

Mindfulness kan lære dig, at du blot skal registrere tanker og mærke, hvad de gør ved din krop, uden forsøg på at tænke dig fra det, fordi det kan blive til bekymringer og grublerier. Du lærer at registrere ubehagelige følelser /tanker uden hverken at anstrenge dig for at ignorere dem eller overvældes af dem.

Vi har en helt naturlig evne til at være bevidst nærværende, som f.eks det lille barn, eller når vi f.eks bare er åbne, nysgerrige og sansende i pagt med naturen, hvor vi ikke har en masse fortolkninger eller ønske om at lave noget om. I sådanne oplevelser, hvor vi er helt åbne og nysgerrige, er vi bevidst nærværende.

Den menneskelige hjerne er dog tit optaget af noget andet end tilstedeværelse i nuet, f.eks. refleksioner og følelser over fortiden, planlægning eller bekymringer om fremtiden. Vi bruger en del kræfter på, at undgå det ubehagelige og mentalt set være på vej et andet sted hen. Vi kan have en tendens til at have megen tankevirksomhed for at undgå ubehageligheder. Billedlig talt bor der en indre sur sportskommentator i vores hjerner, og vi er enten ikke i stand til at bruge fjernbetjeningen eller vi glemmer det.

Men vi kan også vælge et bestemt opmærksomhedsfokus og træne at kommentatoren ikke kidnapper vores opmærksomhed. Vi kan lære at forholde os rummeligt og imødekommende til de følelser, der nu engang er kommet, selv smerte. Ofte vil man så opleve det ulidelige i et helt andet lys, fordi man ikke spænder ekstra op i musklerne pga bekymringer om at ville undgå det.

Igennem 8 sessioners programmet lærer vi, at fastholde forskellige fokusområder, f.eks at vi samler os om åndedrættet, kroppen, tankerne, hørelsen, synet, spisningen eller til langsomme bevægelser kaldet mindfull movements. Det kan lære dig at fokusere fordomsfrit og imødekommende.

ØVELSE:

Prøv f.eks. at lukke øjnene ”et øjeblik” og være til stede i nuet.

Øjeblik efter øjeblik  blot mærke dine kropsfonemmelser omkring dit åndedrag. Fornem hvordan kroppen hæver og sænker sig i takt med at luften, der af sig selv, går ind og ud af din krop. Åndedrag efter åndedrag. Når du opdager dine tanker vandrer væk fra vejrtrækningen, så hjælp blot venligt din opmærksomhed tilbage til det fokus du har valgt. Sæt evt. kort overskrift på de tanker, der helt sikkert vil poppe frem, f.eks.; ” planlægningstanker ”, utålmodighedstanker”, ” positive tanker ”, ” smerteregistering ” og vend tilbage til dit valgte fokus.

Du kan lære det alene her i klinikken, eller skrive dig op til en gruppe.

Prøv også at find en mindfulness guiding på nettet , se f.eks på oversigten over links!