Egenbetaling med lægehenvisning
397,00 kr. første gang og 331.00 kr. for resten af gangene. Ved medlemsskab af Danmark betaler de ca. 200 kr tilbage til dig pr. gang.

Du kan få en henvisning til Maria Joensen, hvis du er I en af disse grupper
1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
2. Trafik- og ulykkesofre.
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
6. Pårørende ved dødsfald.
7. Personer, der har forsøgt selvmord.
8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge .
9. Personer, der inden det 18. år har været udsat for incest / andre seksuelle overgreb.
10. Personer over 18 år med let til moderat depression.
11. Personer mellem 18-38 år med let til moderat angstlidelse, herunder OCD.