Priser

Du kan få henvisning på disse årsager

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.

2. Trafik- og ulykkesofre.

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.

5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.

6. Pårørende ved dødsfald.

7. Personer, der har forsøgt selvmord.

8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

9. Personer, der inden det 18. år har været udsat for incest / andre seksuelle overgreb.

10. Personer over 18 år med let til moderat depression.

11. Personer over 18 år med let til moderat angstlidelse/ OCD.

12. Personer ml. 18-24 år med depression/angst kan få gratis terapi .

Egenbetaling med henvisning

427, 60 kr. for første gang (ca. 45 min.)

784 kr. ved bookning af dobbelt-session første gang ( book 2 sessioner i træk ).

356,50 kr. fra 2. – 12. gang (varighed ca. 45 min.)

713 kr. ved efterfølgende dobbelt-sessioner efter første konsultation( ca. 1,5 time)

1568 kr. for parterapi/pårørendeterapi første gang med hver sin henvisning (book 2 sessioner ca. 1,45 time )

1426 kr. for parterapi/pårørendeterapi de efterfølgende gange m. hver sin henvisning (book 2 sessioner ca. 1,45 time).

713 kr. for parterapi/pårørendeterapi når der er fremgang og 1 session på 50 min. er tilstrækkelig.

Gratis for 18-24 årige med moderat angst/depression

Priser for video og telefonsamtaler er de samme som ovenstående

Tilskud via forsikring/arbejdsplads

Undersøg om du eller din arbejdsplads har en privat sundhedsforsikring, der dækker psykolog. Kontakt også din fagforening, da en del dækker arbejdsbetingede kriser.
Prøv også dit forsikringsselskab, da visse dækker særlige former for kriseterapi mm.

Priser med rabatordning

1300,00 kr. for 1, 5 time
750,00 kr. for 1 time, når du køber mindst 3 timer, dvs. 2550,00 kr. for 3 timer
750,00 kr. til studerende og forældre med opdrage problematikker – min. 3 timer.
750- 2000 kr. for supervison, undervisning og gruppeterapi efter aftale.
750 kr. for mental traning, mindfulness, hypnose, efter du har købt 1 time til 950 kr.

Priser uden tilskud

950,00 kr. for 50 – 60 minutter .