KÆRE DIG

Det fremmer din udvikling og mine muligheder for at hjælpe dig at lave nogle konkrete skriftlige overvejelser.
Nedenstående behandlingsplan kan tage fx 20-40 min at udfylde og kan for nogle føles hårdt at se sort på hvidt, hvorimod andre får ny vigtig indsigt og motivation. Det er op til dig selv hvor grundigt du kan og vil udfylde det. Hvis det ikke virker rigtigt for dig at forberede dig skriftligt, så taler vi om det i stedet. Du kan også svare på det, der virker enkelt for dig og springe resten over.

Tag den tid du skal bruge og send det til; kontakt@mariajoensen.dk

Jeg ser frem til at hjælpe dig. De bedste hilsner Singella Maria Joensen

PROBLEM OG BEHANDLINGSPLAN 

Fornavn og Fødselsdag:

HVAD ER  DET FOR ET PROBLEM, SOM  DU VIL  HAVE HJÆLP TIL – OG ER DER BESTEMTE METODER DU ER INTERESSERET I?

1. DEN FØRSTE UDFORDRING , SOM  DU VIL  HAVE HJÆLP TIL ER?

(HVAD GØR DENNE UDFORDRING VED DIG? -hvordan påvirker det dine tanker/forestillinger, følelser og adfærd).

-TANKER
Hvad får problemet dig til at tænke/forestille sig?
Hvor ofte er du præget af negative  tanker?
Er der tidspunkter hvor disse tanker forværres?
Hvad kan du  tænke/gøre  for at bremse disse tanker?

-FØLELSER
Hvilke følelser sætter disse tanker i gang?
Hvordan og hvor føles dette i kroppen?

-ADFÆRD
Hvordan påvirker problemet din adfærd?
Hvad gør du  mindre af?
Hvad gør du mere af?

STRATEGIER-HVAD PLEJER AT VIRKE PÅ UDFORDRING 1. 
Hvilke løsninger (tanker /adfærd) bruger du , når du har overskud?
Hvilke metoder kender du allerede?- eller forestiller dig kunne være hjælpsomme?
Hvad er dine  personlige styrker? 

MÅL TIL UDFORDRING 1.
Når problemet begynder at forandres eller er løst, hvilke tanker håber du at have i stedet?
Når problemet begynder at forandres eller er løst , hvilke følelser/ tilstande  håber du der vil være flere af ?
 Når problemet begynder at forsvinde eller er løst , hvad gør du så mere af?

 2. DEN ANDEN UDFORDRING -SOM DU ØNSKER HJÆLP TIL  

-TANKER
Hvad får problemet dig til at tænke/forestille sig?
Hvor ofte er du præget af negative  tanker?
Er der tidspunkter hvor disse tanker forværres?

Hvad kan du  tænke/gøre du nu for at bremse disse tanker?

-FØLELSER
Hvilke følelser sætter disse tanker i gang?
Hvordan og hvor føles dette i kroppen?

-ADFÆRD
Hvordan påvirker problemet det din adfærd?
Hvad gør du mere mindre af?
Hvad gør du mere af?

MÅL TIL UDFORDRING 2.:
Når problemet begynder at forsvinde eller er væk, hvad  vil du så håbe at tænke i stedet?

 Når problemet begynder at forsvinde eller er løst, hvilke følelser/ tilstande vil der være flere af ?
 Når problemet begynder at forsvinde eller er løst, hvad forestiller du dig du gør mere af?


HVAD PLEJER AT VIRKE PÅ UDFORDRING 2. 
Hvilke løsninger (tanker /adfærd) bruger du , når du har overskud?
Hvilke metoder kender du allerede?- eller forestiller dig kunne være hjælpsomme?
Hvad er dine  personlige styrker?

Andre mål i stikordsform.

BAGGRUNDSVIDEN TIL PSYKOLOGEN

Henvisningsårsag?
Har du selvmordstanker? ja/nej

Hvis ja til ovenstående, kan du da blive bekymret for om tankerne får dig til at prøve at begå selvmord? Har du planer?

Hvis ja, graden af selvmordstrussel?   Stærkt truet?     Moderat?      Mild selvmordstrussel?

Har du tidligere været selvmordstruet.

Hvad er dine aktuelle problemer/symptomer i stikordsform:

De aktuelle problemer/symptomer  du beskrev under  er  noget du ikke kender ved dig selv fra tidligere, eller er det personlige træk som nu er blevet værre ?

Aktuelle problemer i stikord:
 Er de aktuelle problemer du  efter  en specifik hændelse eller er det kommet af flere årsager og gradvist?

Hvordan fungerede du anderledes, da du var fri for dette problem?
Bolig med hvem?
Uddannelse:
Arbejde:
Familie:
Tidlige traumer/kriser kort i stikordsform:
Senere traumer/kriser kort i stikordsform:

Hvordan klarede du disse traumer?  
Hvilke styrke/ressource i dig klarede disse traumer?
Hvad kan du have lært af disse traumer dig ?

Opvækst: kort stikords form ?
Hvem boede du sammen med som barn?
Var du overvejende glad og tryg eller ?
Var du mest  alene eller sammen med andre?
Hvem var der som  vigtige voksne, som gav  dig tid og rum til dig og dine følelser?  Var der andre vigtige børn i  familien eller kammerater.
Hvad var særligt godt og betydningsfuldt ?  
Hvad var særligt skidt  under opvæksten ?

Din personlige styrker og ressourcer?

Nuværende netværk:
Er der vigtige og dybe relationer i dit liv?
Savner du noget i dit sociale netværk?

Interesser/hobbies og dyrker du disse i øjeblikket:

Tidligere psykisk behandling: For hvad, hvornår, metoder og hvad hjalp dig?

Alkohol/Narkotika/ Medicin/ andet:

Hjælpeforanstaltninger:
Overvejelser om medicin?
Ønsker til psykologens skriftlige vurderinger til andre (læge, studie, arbejde, jobcenter?

Funktionsniveau for behandlingen i stikord:
For du sovet og spist hensigtsmæssigt?
Fungerer din  koncentration , planlægningsevne og hukommelse?
Hvad tænker du om selvudviklingsopgaver mellem samtalerne?

Jeg ser frem til at hjælpe dig.
Der er andre der har haft det som dig, der er kommet igennem det.

De bedste hilsner Singella Maria Joensen