SKEMAER TIL KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI

Siuationsanalyse saabarheds test (pdf)

Kognitiv Terapi – Modeller og Metoder (pdf)

Kognitiv Terapi – nyeste udvikling – arbejdsskema (Word)

Kognitiv Terapi – nyeste udvikling – arbejdsskema (pdf)

 

SKEMAER TIL COMPASSION FOKUSERET TERAPI

Lena Højgård Isager/downloads

Arbejdsskemaer

Analyse af selvkritikken

Compassion fokuseret terapiipraksis

Compassionate mind