EMDR er en fasestruktureret og målrettet terapiform, der er videnskabeligt dokumenteret at være effektiv på mange lidelser.
Efter nogle indledende samtale, hvor  der fokuserer på  b.la. nedenstående faser, igangsætter psykologen dine øjenbevægelser på en måde, der  starter hjernens naturlige bearbejdning er nogle truende oplevelser fra fortiden ,der stadig forstyrrer din nutid uhensigtsmæssigt.
 Hvis vi mennesker ikke får bearbejdet disse  truende oplevelser, kan de ligge fastlåst og udløses I en rå form, så vi i en ufarlig  situation med enkelte ligheder får samme overlevelsesreaktioner som dengang.
Behandlingen og  øjenbevægelserne kan opløse trussels-erindringerne og de forbundne negative selvopfattelser og reaktioner, så du kan reagere hensigtmæssigt og passende i forhold til nutiden.

 

 

TIL DIG DER VIL FORBEREDE SIG; Nedenstående er det jeg som din EMDR-psykolog vil koncentrere mig omkring under første del af behandlingen og du bestemmer selv om du vil forberede dig og hvordan.

-Hvis du finder det hjælpsomt at forberede dig lidt på tankeplan, kan du få et indtryk af metoden og evt. tænke lidt over dit problem ud fra nedenstående faser især 1 og 3 .

– Hvis du  foretrækker skriftlig forberedelse kan du  kopiere nedenstående, lægge ind i et redigeringsprogram og besvare det hele eller bare del af det (især FASE 1 OG 3). Send det til kontakt@mariajoensen.dk .

-Hvis det ikke passer til dig at forberede dig, så gør vi det  sammen.

 

 

 

FASE  1. VÆLG EN VANSKELIG SITUATION

MÅL: Fortæl mig om det problem/symptom du har besluttet dig for at arbejde med:

KONKRET PROBLEM EPISODE: Hvilken konkret situation har du haft for nyligt, hvor problemet/symptomet blev udløst ?

NUTIDIGE UDLØSERE (TRIGGERE): Udover det du har nævnt, hvilke andre situationer kan udløse de samme negative reaktioner hos dig i hverdagen?

 FREMTIDS-MÅL: Hvordan vil du fremover gerne kunne håndtere disse situationer og udløsere?

 MULIGE ÅRSAGER (kort fortalt) :Hvilke erindringer i fortid eller nær nutid ligger til grund for problemet/symptomet? Kan du komme i tanke om tidligere episoder, hvor du har haft det samme måde og /eller tænkte det om dig selv? -Hvem og hvornår lærte du det første gang? helt kort i overskriftform  (Hvis du ikke let kan huske det, luk e.v.t. øjnene, træk vejret  og ”flyd tilbage” i erindringerne).

Alder og negativ erindring:

Alder og negativ erindring:

Alder og negativ erindring :

Alder og erindring;

Alder og erindring:

Hvilken af ovenstående negative erindringer er den værste og mest forstyrrende lige nu og i nutiden generelt?

 EKSISTRENDE RESSOURCER:

Hvad har du nu af diverse personlige, sociale og andre styrker til at klare de triggere/udløsende situationer du beskrev i FASE 1 ? Hvad har du tænkt og gjort når du var i overskud. Hvordan ville en der var i balance klare de udløsende situationer?

VÆLG DEN ERINDRING SOM SKAL BEARBEJDES FØRST (helst den der forstyrrer dig mest)

             Tidligste?

             den værste/mest forstyrrende i din nutid?

             en anden erindring i fortid?

             en nutidig hændelse? 

 

EMDR. FASE 2- DET TRYGGE/ ROLIGE STED.(Dette er en af de øvelser vi lærer under terapien, til at regulere svære følelser fra  til ro og fred).

             Har du erindringer om et fuldendt trygt, roligt, positivt, fredelig sted/situation?

             Prøv at lukke øjnene , trække vejret dybt og lev dig ind i det.

             Hvad ser, hører, lugter, mærker du? Farver-former? Stemninger følelser?

             Vælg et billede- et spot fra dette, hvad ville det være?

             Hvis du skulle vælge et signalord, der repræsenterer dette?

 

FASE 3:  AFDÆKNING AF DE NEGATIVE TANKER (Nt) OM DIG SELV

 Når du tænker på den valgte erindring, hvad mærker du nu?

Når du tænker på hændelsen, hvilken negativ tanke får du om dig selv (hvad siger det om dig som person, negativt selvopfattelse)

Tænk på erindringen -Hvad tænker du især om dig selv her?

Tænk på den  værste del af hændelsen, hvilken negativ tanke får du om dig selv ?( hvilken af nedenstående kategorier ligger din selvopfattelse i)

 

 

FORSØG AT RELATERE SELVOPFATTELSEN I DEN VALGTE ERINDRING TIL EN AF DISSE 4 SELV-KATEGORIER  :

 

A:

1.a: Selvværd/skam ( EKS. ikke værd at elske, er defekt/forkert , utilstrækkelig, værdiløs, betydningsløs,  ikke god nok)

1. b: Selvværd Skyld over manglende handling (jeg burde have gjort noget, jeg kan ikke og gør ikke nok, jeg fortjener ikke tilgivelse, jeg er et dårligt menneske…)

2: Sikkerhed/sårbarhed (EKS:  Jeg er sårbar, jeg er i fare. Jeg må beskytte mig, jeg kan ikke stole på andre ikke sikkerhed.)

3 : Kontrol/handlemuligheder( EKS:Jeg er hjælpeløs, magtesløs, handlingslammet. Jeg har ikke kontrol og kan ikke håndtere det Jeg kan ikke stole på mig eller min dømmekraft).

 4 : At høre til/tilknytning (Jeg er  alene ikke til -kan ikke forbinde mig. Jeg er udenfor og anderledes, udstødt, jeg er usynlig, kan ikke forbinde mig, jeg er anderledes og hører ikke til).

Hvis der er flere af ovenstående NEGATIVE TANKER (NT) OM DIG SELV, så sæt dem i rækkefølge efter hvad du synes fylder mest i forhold til den valgte erindring i fase 1?

Nt:

Nt

Nt:

 

 B: VÆLG ET BILLEDE DER KAN REPRÆSENTERE DEN VALGTE ERINDRING (FRA FASE 1)?

Hvilket billede  repræsenterer oplevelsen for dig, når du tænker det nu? og hvad er det værste ved det?

 Hvad er det værste/ mest forstyrrende del af  dette billede/erindring (hvad ser, hører, mærker du?)

 C: Når du tænker på billedet, hvilken negativ generaliserende selvopfattelse tanke får du nu ? (den der giver mest ubehag i kroppen, den der føles som en generel, negativ, irrationel, sandhed om dig) .

D: ØNSKEDE POSITIVE TANKER (Pt) Når du tænker billedet, hvilken selvopfattelse kunne du så godt tænke dig at have om dig selv 

(vælg samme selv-kategori, som du besvarede i fase 3 

E: HVOR SANDT FØLES DE POSITIVE ØNSKEDE TANKER FRA 1-7? (7 HELT SAND)

 Når du tænker billedet, hvor sandt føles ordene”;…Pt…” en skala fra 1-7, hvor 1 er helt falsk og 7 føles helt sandt.

 

F:  HVILKE FØLELSER VÆKKER ERINDRINGEN OG Negative tanker (Nt) om dig selv,

Når du tænker  den valgte erindring og ordene “Jeg er… Nt…”, hvilke følelser, føler du  så lige nu?

 G: UBEHAGELIGHED PÅ EN SKALA  1-10 ?

en skala fra 0 10, hvor 0 er ingen forstyrrelse  og hvor 10 er det højeste ubehag, hvor forstyrrende føles det så lige nu?

Hvor mærker du det i kroppen?

I terapien vil vi arbejde på at gøre den positive tanker om dig selv mere sand!

 

SLUT AF MED AT TÆNKE PÅ DIT FREDELIGE STED (fra fase 2);

             Luk øjnene og træk vejret dybt ,Tænk på dit sted? Hvad ser, hører, mærker du?

             Kryds e.v. t. hænderne og tap/tryk blid skiftevis den ene og den anden hånd på øvre bryst, imens du tænker på det trygge sted.

 

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig med EMDR-behandling, så du kan komme til at vælge mere frit i din nutid frem for at lade fortidens dårlige erindringer styre dine reaktioner.

 Dbh fra  EMDR-psykolog Maria Joensen