Metoder

-

Der tilbydes samtaler til såvel enkelte, som par, pårørende og grupper. Det kan være fysisk i  Roskilde- klinikken eller online (video og telefon) .

Under vores første samtaler finder vi ud af, hvilke metoder der passer bedst til dig. Der er mulighed for at kombinere flere forskellige metoder ud fra dit behov.

Udgangspunktet er ofte  den  kognitive adfærdsterapi (KAT) og de mere kropslige retninger som den har udviklet sig til;

Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBKT),  Acceptance and comitment (ACT ), Compassion (medfølelses) fokuseret terapi (CFT) og Mindful Self Compassion (MSC).                                          Metoderne kan styrkes hvis de  suppleres af  den kliniske hypnose eller mental træning.

Her i klinikken kan du indspille de øvelser vi laver i terapien og derved få dine egne personligt tilpassede lydfiler og træne din krop i at finde indre fred derhjemme. 

Klik på billederne  for at læse lidt overordnet  om metoderne.

Gid det var en menneskeret at lære metoder til egen-omsorg.

Kognitiv Adfærds Terapi(KAT)

Medfølelsesfokuseret Terapi (CFT) og Mindfull compassion terapi (MCT)

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBKT)

Klinisk Hypnose/
hypnoterapi

Mental Træning

Online/tlf Samtaler


.           Naturterapi 

Stole Terapi

Parterapi

Systemisk Narrativ

Mindfulness i Organisationer

Systemisk Organisationscoaching

Systemisk
Organisations-
coaching

Social Mindfulness

ACT – Acceptance and Commitment

Mindfull Movements

Krise/Traume

Kognitiv Adfærds Terapi (KAT)


Fokus i KAT; Er at du  får mere indsigt om samspillet imellem dine tanker  og deres påvirkning af dine  følelser, krop og adfærd. 

Målet i KAT; er at vælge  en mere hensigtsmæssig og realistisk tænkning i konkrete situationer og derved få flere positive følelser i kroppen og passende adfærd.

Antagelser i KAT er bl.a;   at hvis du med  den klassiske adfærdsterapi får hjælp til at vælge hensigtmæssig adfærd, så vil denne adfærd  påvirke dine tanker og følelser positivt. Hvis du f.eks afspænder eller vælger en langsom adfærd, vil også dine tanker og følelser på virkes mere roligt derefter. I klassisk kognitiv terapi er der særligt fokus på at ændre tankerne, så de kan påvirke følelser og adfærd mere hensigtsmæssigt. I Kognitiv Adfærdsterapi går samspillet mellem tanker, følelser, krop og adfærd i alle retninger, så vi tager udgangspunkt i det, der giver mening for dig .

Metoderne i KAT;  er bl.a.  identificering af  hvordan dine grundantagelser, influerer på nogle leveregler og automatiske tanker og adfærd i bestemte konkrete og typiske situationer. Der er mulighed for mange skriftlige analyse opgaver i klinikken eller hjemme. De præcise metoder afhænger af dit problem og diagnose.Du kan se og downloade metoderne gratis under  “skiftlig selvanalyse”.

Hvem har effekt af KAT;   Den er udformet til samtlige diagnoser og lidelser og er stadig den mest videnskabeligt veldokumenterede metode .

 

Compassion (medfølelses) fokuseret Terapi (CFT)  – og Mindfull Compassion terapi (MCT)

 Fokus i CFT og MCT;  er at fremme din omsorg og medfølelse med dig selv og derved lære at regulere den følelsesmæssige trussel fra bl.a. selvkritik  til tryghed, balance og højere selvværd.  

Baggrundsforståelsen I CFT og MCT er ;  en  blanding af social- og udviklingspsykologi, kognitiv adfærdsterapi og mindfulness,  og ikke mindst evolutionsteori  og neurovidenskab om hjernes biokemi og -funktioner. Målet er tilpas balance imellem hjernens 3 reguleringssystemer; trusselsystemet , præstationssystemet (drive) og det beroligende tilknytningssystem.

Metoderne I CFT og MCT er ;  Din selvindsigt fremmes  bl.a gennem undervisning  af  menneskehjernens sunde og usunde vilkår. Dertil laves  skriftlige analyser, stoleøvelser og guidede mindfulness- og visualiseringsøvelser der fremmer omsorgsstofferne i hjernen. Se og hør nogle konkrete metoder her.

 Hvem har effekt af CFT og MCT ; bl.a. mennesker der vil lære at regulere sine ubalancerede tilstande og vil fremme mere balance i hjernens biokemi . Metoderne blev oprindeligt udformet til dem der led af skam og selvkritik, men det har vist sig at have effekt på tværs af diagnoser; fra barndomssvigt, lavt selvværd, PTSD personlighedsforstyrrelse og også  stress, udbrændthed, angst, depression, samt smerte mm. 

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBKT)

Fokus i ;

Baggrundsforståelsen i ;

Metoderne ;

Hvem har effekt af; 

Klinisk Hypnose/terapi

Siden er under opbygning.

Fokus i ;

Baggrundsforståelsen i ;

Metoderne ;

Hvem har effekt af; 

 

Mental Træning

Siden er under opbygning.

Fokus og mål i mental træning;

Baggrundsforståelsen i ;

Metoderne ;

Hvem har effekt af; 

Online Samtaler

Siden er under opbygning…

Fokus i ;

Baggrundsforståelsen i ;

Metoderne ;

Hvem har effekt af; 

Coaching

Siden er under opbygning…

Fokus i og mål i coaching;

Baggrundsforståelsen ;

Metoderne ;

Hvem har effekt af; 

Stole Terapi

Siden er under opbygning..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Siden er under opbygning..

Parterapi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Systemisk Narrativ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mindfulness i Organisationer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Systemisk Organisationscoaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Social Mindfulness

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hypnoterapi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ACT – Acceptance and Commitment

Fokus i ;  Fremfor at kæmpe for undgå det vi ikke kan ændre, så  acceptere /rumme det og i stedet  engagere os i de handlinger der tilsvarer vores værdier mod livskvalitet.

Baggrundsforståelsen i ;Lidelse er normalt for alle mennesker.  menneskehedens præges unødigt  af overlevelsesstrategier som at forudse og undgå farer. At udtænke planer for at undgå farer er konstruktivt ved ydre faktiske farer og problemer, men er destruktivt, når det er mod vores egne negative følelser eller uhensigtsmæssige fortolkninger.

Metoderne Konkretisere  mål og handlingsværdier inden for forskellige livsområde. Identificering af  uhensigtmæssige undgåelsesstrategier  (f.eks. tankemylder), der ikke er hjælpsomt ved  uundgåelige vilkår.  I stedet for trænes accept , “defusion”, dvs. afkobling ved  at betragte det negative, ved bl.a. opmærksomhedstræning og spørgeteknikker.

Hvem har effekt af; ……

Debriefing Nyeste

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mindfull Movements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Krise/Traume

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.