Erhvervs CV

2017- Privat Praksis i Roskilde med sygesikringsaftale.

2014- Psykolog og assistent ved (speciallæge i psykiatri Erik Skovbjerg)

2014- 2017- Privat praksis i Nykøbing Falster og Frederiksberg med diverse problemstillinge

2012- nuværende.  Konsulent (TrainingConsult
); Organisationsudvikling, samt gruppekurser i Mindfulness baseret kognitiv terapi, mm. http://www.trainingconsult.dk/default.asp

2012-nuværende. Klinisk psykolog-konsulent (Prescriba-sundhedsforsikring); Bl.a. stress, depression, angst, krise, skilsmisse, par- og forældreproblematikker selværd, vrede og misbrug.

1.1-2012-2015. Psykologkonsulent (v. Psycare /Cityterapi): 
individuel-, gruppe – og parterapi på diverse områder, samt organisationscoaching.

1.1-2008-1.7.2011. Klinisk psykolog. (Psykiatriens ambulante enhed): Terapi, rating og testning af personligheden, diagnostiske vurderinger, samt kognitive delfunktioner og fuld IQ, især af klienter med svære psykiskelidelser, psykosesårbare, affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, herunder depression, agression, selvmordstanker, diverse angstformer mm.

2000-2011. Bevægelses og mindfulness instruktør: (Tåsinge familieforening aften skole og AOF SVB.) Vandaerobic, pilates/ yoga, samt afspænding og mindfulness.

1.9. 2011-nuværende. Klinisk-og erhvervspsykolog (Psykologklinikken Væren og Vækst ved Maria Joensen); Individuelle klienter og par, samt konsulent og kursusvirksomhed især I Stress reduktion i diverse personalegrupper. Individuel behandling/coaching samt til forskellige lidelser; bl.a. til depression, smerte, sorg/krise, angst, misbrug, traume, PTSD, krænkelse, personlighedsforstyrrelse, stress, mm

1.6.2006-1.1.2008. Klinisk-og erhvervspsykolog (Ungdoms institutionen Nyborgskolen): Terapi og testning af bred gruppe af unge med psykiske, psykiatriske lidelser, samt fysiske handicap/især hørehæmmede). bl.a. personlighedsforstyrrede ( emotionel ustabile og adfærdsvanskelige), adhd, selvskade, incest, seksuelle og voldelige krænkelser. Dertil intern organisationspsykolog mht. pædagogisk teamudvikling baseret på systemisk/narrativ metode

2006. Psykologisk test-konsulent (psykologcentret): Psykologisk vurdering af   IQ og arbejdsevne.

1.1.2005-1.1. 2006. Klinisk psykolog (Læenken alkohol ambulatorium
) 
Alkoholbehandling, herunder impluskontrol med kognitiv gruppe-og individuel terapi kombineret med fysisk træning, mindfulness, mental træning/hypnose

Pædagogisk psykologisk psykolog (Egebjerg PRR): psykologisk testning, terapi/rådgivning, supervision til lærere og forældre

1995- 2011 Lærer/instruktør/konsulent (I folkeskoler, AOF, Daghøjskoler, foreninger, firnesscentre og virksomheder)
: unge og voksne i bla. idræt/bevægelse og afspænding, drama, personligheds-udvikling, verbal og nonverbal kommunikation, mindfull yoga-pilates.

UDDANNELSE

Psykolog
Studiefokus har været på den kliniske psykologi, hvor den udviklingspsykologiske baggrundsforståelse især har været tilknytningsteoretisk. Derudover har jeg haft særligt fokus på terapeutiske retninger, med vægt på kognitiv adfærdsterapi, herunder retningerne indenfor den 3. udviklingsbølge med mindfulness.

Diplomuddannelse i psykologi
Fokus på udviklingspsykologi og klinisk psykologi.

Folkeskolelærer
Specialiseret i idræt/ bevægelse/drama/ børns personlighedsudvikling. Særlig fokus på behavioristisk indlæringspsykologi mht. at bruge den kognitive adfærdsterapi i indhold og metode i pædagogiske sammenhænge.

VIDEREUDDANNELSER

Kognitiv terapeut på specialistniveau (Fra KTCÅ)  Bl.a. udredning og terapi til depression, personligheds-forstyrrelse, misbrug, spiseforstyrrelse, skizofreni og angst ( F.eks. socialfobi og enkelt forbi, ocd, panikangst, præstationsangst) .

Specialisering i psykoterapi for voksne ( Ca. 95% specialiseret i flg. psykologforeningens krav): Testning, psykoterapi (bl.a. til depression, smerte, sorg/krise, angst, misbrug, traume, PTSD, personlighedsforstyrrelse, stress mm), samt mange timers egen-supervision og egen-terapi. Mangler kun forskningsmodul for at være specialist I psykoterapi. Hovedretninger; kognitiv terapi, mindfulness, hypnose, suppleret af systemiske/ narrative metoder.

Mindfulnesstræner på specialistniveau (bl.a. kognitiv Center Fyn) :

Bl.a. behandling af individer og grupper i forhold til smerte, stress, depression og optimering koncentration og livskvalitet. Har praktiseret meditation / opmærksomhedstræning siden 1988.

Autorisation ( godkendt af psykolog nævnet under social ministeriet ) Mange timers supervision omkring udredning og terapi med henholdsvis børn, unge voksne og grupper.

Pilates/yoga uddannelse (Fysioterapeut Birgitte Nymann)

Organisationscoaching/academiuddannelse i ledelse; på systemisk/narrativt grundlag fra Copenhagen Buiness academy CBH.

Online Marketing kursus ved Bigum.

Psykolog
Studiefokus har været på den kliniske psykologi, hvor den udviklingspsykologiske baggrundsforståelse især har været tilknytningsteoretisk. Derudover har jeg haft særligt fokus på terapeutiske retninger, med vægt på kognitiv adfærdsterapi, herunder den 3. udviklingsbølges retninger især mindfulness.

Diplomuddannelse i psykologi
Fokus på udviklingspsykologi og klinisk psykologi.

Folkeskolelærer
Specialiseret i idræt/ bevægelse/drama/ børns personligheds udvikling  fokus på især behavioristisk indlæringspsykologi og herunder den at bruge den kognitive adfærdsterapi I indhold og metode I pædagogiske sammenhænge .