Her finder du Væren & Vækst

Terapien foregår i det hyggelige rum med en inspirerende lang udsigt til klostret, trækroner fra haver og parker

Klinikken er centalt belligende i Roskilde

Algade 33
3. sal
4000 Roskilde
ligger i gågaden 3 minutters gang fra Roskilde station

Du kan efter 1. møde købe online samtaler og spare 100 kr på de almindelige priser
.
Dette gælder dog ikke lægehenviste sygesikringsklienter.

 

Kommer du i bil parkerer kan der f.eks. parkeres 150 m herfra på Sortebrødre Plads bag Super Brugsen ,hvor der er 3 timers gratis parkering på visse etager i parkeringshuset. Husk P-skive.
Der er handicapindgang fra bagsiden af bygningen bag Roskilde biblioteket. Der er dog ikke handicap toilet på denne etage i klinikken.
Klinikken ligger i Via Cordis psykologfælleskabet, hvor du blot tager plads i venteværelset .Du bliver hentet efter max 10 min ventetid.